Chính sách điều khoản

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.
Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập. Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư này.
I. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP
Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn Dịch vụ bạn cần, nâng cao chất lượng Dịch vụ và bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi thu thập và liên kết với tài khoản, thông tin của bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại và những thông tin liên quan khác để cung cấp Dịch vụ tốt cho bạn.
Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ lưu trữ, xử lý và truyền thông tin của bạn và các thông tin khác có liên quan.
Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
II. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN
Cương vị quản lý dữ liệu của bạn có tính quyết định với chúng tôi và là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giữ cho thông tin của bạn được bảo mật.
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn nhằm nâng cao chất lượng Dịch vụ, nhưng chúng tôi sẽ không bán chúng cho những nhà quảng cáo hay bên thứ ba nào khác.
Chúng tôi sẽ sử dụng những bên thứ ba đáng tin cậy để giúp chúng tôi cung cấp, nâng cao, bảo vệ và thúc đẩy Dịch vụ của chúng tôi. Những bên này sẽ chỉ truy cập thông tin của bạn để thực hiện công việc thay mặt chúng tôi và đúng theo Chính sách bảo mật này.
Để cung cấp Dịch vụ cho bạn, chúng tôi có thể lưu trữ, xử lý và truyền thông tin ra ngoài – bao gồm những khu vực bên ngoài đất nước của bạn. Thông tin có thể được lưu trữ cục bộ tại thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ.
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba nếu chúng tôi xác nhận rằng việc tiết lộ này là cần thiết chính đáng để (a) tuân theo luật pháp; hoặc (b) bảo vệ bất kỳ ai khỏi cái chết hoặc thương tích nghiêm trọng; hoặc (c) ngăn chặn lừa đảo hoặc lạm dụng thương hiệu Interimm hay người dùng của chúng tôi; hoặc (d) bảo vệ quyền sở hữu của Interimm.
Chúng tôi sẽ tuân thủ theo yêu cầu dữ liệu của Chính phủ hạn chế ở những người và các cuộc điều tra cụ thể, theo như luật pháp quy định.
III. THAY ĐỔI
Nếu chúng tôi có tham gia tái cơ cấu, liên doanh, sáp nhập hay bán tài sản, thông tin của bạn có thể bị chuyển giao như một phần của thỏa thuận đó. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn (ví dụ, gửi tin nhắn tới địa chỉ email) về bất kỳ thỏa thuận nào và sẽ đưa ra lựa chọn cho bạn cho trường hợp đó.
Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách bảo mật, và phiên bản cập nhật mới nhất sẽ luôn được hiển thị trên trang này. Bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu có một điều khoản nào đó làm giảm quyền lợi của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng để lại phản hồi cho chúng tôi qua email: info@interimm.vn. Xin cảm ơn.