25
Jan

Quy trình đầu tư tỉnh bang Prince Edward Island 2018 có gì thay đổi?

Chương trình tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) ra đời nhằm mục đích nâng cao lợi ích kinh tế cho tiểu bang thông qua việc nhập cư. Đồng thời, hỗ trợ những người nước ngoài quan tâm đến việc sở hữu và điều hành một doanh nghiệp tại...

Xem Thêm