Donal-Trump-yeu-cau-huy-bo-chuong-trinh-bao-ve-tre-em-nhap-cu-bat-hop-phap
06
Sep

Donald Trump yêu cầu hủy bỏ Chương Trình Bảo Vệ Trẻ Em Nhập Cư Bất Hợp Pháp

Tổng Thống Donald Trump dự kiến sẽ hủy bỏ chính sách DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) của Cựu Tổng Thống Barack Obama – một chính sách nhằm bảo vệ và chống lại việc trục xuất gần 800.000 người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ khi họ...

Xem Thêm