Quyen-va-nghia-vu-thuong-tru-nhan
17
Jul

Quyền và nghĩa vụ của một thường trú nhân Mỹ

Trở thành thường trú nhân Mỹ, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi mà bạn xứng đáng được hưởng nhưng cũng đồng nghĩa với việc bạn phải tuân thủ luật pháp Mỹ, bất kì hành động nào của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng trở thành...

Xem Thêm