banner-eb5-quyen-loi-dau-tu
04
Jul

Đầu tư EB5 tôi nhận được những quyền lợi gì?

Chương trình EB5 được chính phủ Mỹ đề ra từ năm 1990, nhằm mục đích thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo việc làm cho công dân Mỹ. Đồng thời chương trình cũng tạo điều kiện cho nhà đầu...

Xem Thêm