7-yeu-cau-cai-to-luat-quoc-tich-Uc-va-nhung-tranh-luan-chua-hoi-ket
19
Sep

7 yêu cầu cải tổ luật quốc tịch Úc và những tranh luận chưa hồi kết

Là một trong những quốc gia phát triển bậc nhất trên thế giới được nhiều người nước ngoài, đặc biệt là giới doanh nhân/nhà đầu tư lựa chọn làm nơi đầu tư, định cư và phát triển kinh doanh. Quốc tịch Úc trở thành mục tiêu thu hút nhiều...

Xem Thêm