Luat-quoc-tich-moi-cua-Uc
14
Sep

Luật quốc tịch mới của Úc – Tiếng anh sẽ là trở ngại lớn cho người nhập cư

Trong tháng 4 năm 2017, Chính phủ Úc đã đưa ra những thay đổi trong luật công dân nhằm thắt chặt quy định về định cư đối với người nhập cư nước ngoài. Những người nhập cư mới đến hay lao động nước ngoài ở Úc muốn trở thành...

Xem Thêm